Bưu cục GHN Huyện Bình Chánh – Hồ Chí Minh

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, vị trí bản đồ của Bưu Cục Giao Hàng Nhanh ở Huyện Bình Chánh, cùng với đánh giá chất lượng dịch vụ của GHN Huyện Bình Chánh.

HCM-VinMart+-B5/119Ap20-PhongPhu

Địa chỉ: B5/119 Ấp 2 Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-C12/13BLienAp30-VinhLocB

Địa chỉ: C12/13 Liên Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-C3/5Ap3-VinhLocA

Địa chỉ: C3/5 Ấp 3 xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh ( Đường nữ Dân Công)

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-D17/2VoVanVan

Địa chỉ: D17/2, ấp 4, Đường Võ Văn Vân, Xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-E1/6DThoiHoa

Địa chỉ: E1/6D Thới Hòa, Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-1132QuocLo50

Địa chỉ: 1132 Quốc lộ 50, Ấp 3, Xã Bình Hưng, Bình Chánh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-1205CVinhLoc

Địa chỉ: 1205C Đường Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-70DuongSo8

Địa chỉ: 70 Đường Số 8, Khu dân cư Trung Sơn, ấp 4B, Xã Bình Hưng, Bình Chánh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-D6/22NguyenThiTu

Địa chỉ: D6/22 Nguyễn Thị Tú, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-KDCCONIC-PhongPhu

Địa chỉ: Khu chung cư CONIC , Xã Phong Phú, Bình Chánh- khu đô thị mới Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-F12/2GAp6-VinhLocA

Địa chỉ: F12/2G, ấp 6 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-E8/2HAp5-VinhLocA

Địa chỉ: Đường Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-D3-10NguyenThiTu

Địa chỉ: D3/10 Ng Thị Tú, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

Bưu cục GHN Huyện Bình Chánh – Hồ Chí Minh
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn