Bưu cục GHN Thành phố Bạc Liêu – Bạc Liêu

Tra cứu đơn hàng GHN - Giao hàng nhanh

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. GHNMP0011746769VNA

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, vị trí bản đồ của Bưu Cục Giao Hàng Nhanh ở Thành phố Bạc Liêu, cùng với đánh giá chất lượng dịch vụ của GHN Thành phố Bạc Liêu.

1540-KV1 Bưu cục 98 Cao Văn Lầu – Bạc Liêu

Địa chỉ: 98 Cao Văn Lầu, Phường 5, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

Bưu cục GHN Thành phố Bạc Liêu – Bạc Liêu
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn