Bưu cục GHN Thành phố Bạc Liêu – Bạc Liêu

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, vị trí bản đồ của Bưu Cục Giao Hàng Nhanh ở Thành phố Bạc Liêu, cùng với đánh giá chất lượng dịch vụ của GHN Thành phố Bạc Liêu.

1540-KV1 Bưu cục 98 Cao Văn Lầu – Bạc Liêu

Địa chỉ: 98 Cao Văn Lầu, Phường 5, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

Bưu cục GHN Thành phố Bạc Liêu – Bạc Liêu
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn