Bưu cục GHN Thành phố Rạch Giá – Kiên Giang

Tra cứu đơn hàng GHN - Giao hàng nhanh

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. GHNMP0011746769VNA

Danh sách các điểm gửi hàng của GHN Thành phố Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang, giúp bạn tiết kiệm được thời gian tìm kiếm bưu cục gần nhất

1566-KV1 Bưu cục 71 Lạc Hồng – Rạch Giá

Địa chỉ: 71 Lạc Hồng, VĨnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

Bưu cục GHN Thành phố Rạch Giá – Kiên Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn