Bưu cục GHN Thành phố Tam Kỳ – Quảng Nam

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục Giao hàng Nhanh như tên bưu cục, địa chỉ giao dịch, số điện thoại, thời gian làm việc của giaohangnhanh Thành phố Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam

1463-KV2 Bưu cục 125 Phan Chu Trinh – Tam Kỳ

Địa chỉ: 125 Phan Chu Trinh, phường Phước Hòa, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

Bưu cục GHN Thành phố Tam Kỳ – Quảng Nam
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn