Bưu cục GHN Thị xã Tam Điệp – Ninh Bình

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, vị trí bản đồ của Bưu Cục Giao Hàng Nhanh ở Thị xã Tam Điệp, cùng với đánh giá chất lượng dịch vụ của GHN Thị xã Tam Điệp.

1558-KV3 Bưu cục 239 Quang Trung – Tam Điệp – Ninh Bình

Địa chỉ: 239 Quang Trung, P.Trung Sơn, TP.Tam Điệp, Ninh Bình

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

Bưu cục GHN Thị xã Tam Điệp – Ninh Bình
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn