Cách nạp tiền vào Ví MoMo tại điểm giao dịch nhanh chóng đơn giản

Bạn có thể trực tiếp nạp tiền vào Ví MoMo nếu không có thẻ hoặc tài khoản ngân hàng bằng cách nạp tiền tại các điểm giao dịch MoMo. Để tìm các điểm giao dịch gần nhất xung quanh khu vực của bạn, vui lòng truy cập website: https://buucuc.com/diem-giao-dich-momo hoặc tìm kiếm thông qua ứng dụng Ví MoMo theo hướng dẫn tại đây.

Cách nạp tiền vào Ví MoMo tại điểm giao dịch

Các bước nạp tiền tại điểm giao dich MoMo:

– Bước 1: Tìm đến Điểm Nạp/Rút tiện lợi nhất cho bạn.

– Bước 2: Đưa số tài khoản MoMo của bạn cho nhân viên tại Điểm Nạp/Rút, và yêu cầu được nạp tiền.

– Bước 3: Sau khi nhân viên Điểm Nạp/Rút thông báo đã nạp tiền, kiểm tra số dư tài khoản MoMo và thông báo trên ứng dụng.

– Bước 4: Đưa tiền cho Điểm Nạp/Rút sau khi đã kiểm tra thấy tiền trong tài khoản MoMo. Lưu ý: Nạp tiền tại Điểm Nạp/rút MoMo hoàn toàn miễn phí.

Cách nạp tiền vào Ví MoMo tại điểm giao dịch nhanh chóng đơn giản
3 (60%) 5 votes
Bình luận của bạn