MoMo

Bạn có biết có hàng Điểm Giao Dịch MoMo bên cạnh Chuyển/Nhận tiền, Nạp tiền vào ví MoMo.  Hơn nữa bạn còn có thể THANH TOÁN hơn 100 hóa đơn/dịch vụ và miễn phí.