Điểm gửi hàng GHTK Lạng Sơn

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Bạn có thể tra cứu điểm gửi hàng của Giao Hàng Tiết Kiệm tại Lạng Sơn, văn phòng đại diện công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm tại tỉnh lạng sơn

Bưu cục GHTK Lạng Sơn

Địa chỉ: Lạng Sơn

Điện thoại: 02056501888

Thời gian làm việc

  • Thứ 2: 7:00 – 21:00
  • Thứ 3: 7:00 – 21:00
  • Thứ 4: 7:00 – 21:00
  • Thứ 5: 7:00 – 21:00
  • Thứ 5: 7:00 – 21:00
  • Thứ 7: 7:00 – 21:00
  • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00
Điểm gửi hàng GHTK Lạng Sơn
4.5 (90%) 2 votes
Bình luận của bạn