Giao hàng tiết kiệm Cao Bằng

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Chuyển phát nhanh giaohangtietkiem Cao Bằng cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu cục ghtk tại Cao Bằng

Điểm gửi hàng GHTK Quảng Uyên

Địa chỉ: Quảng Uyên – Cao Bằng

Điện thoại: 02066271888

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Bảo Lạc

Địa chỉ: Bảo Lạc – Cao Bằng

Điện thoại: 02066270888

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Bảo Lâm

Địa chỉ: Bảo Lâm, Cao Bằng

Điện thoại: 02066275999

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Nguyên Bình

Địa chỉ: Thị trấn Nguyên Bình, Nguyên Bình, Cao Bằng

Điện thoại: 02066274888

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Hạ Lang – CAO BẰNG

Địa chỉ: Hạ Lang, Cao Bằng

Điện thoại: 01653321048

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Bưu cục GHTK TP Cao Bằng

Địa chỉ: Số 10 đường Pác bó, tổ 3, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 02066565888

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 17:00
 • Thứ 3: 7:00 – 17:00
 • Thứ 4: 7:00 – 17:00
 • Thứ 5: 7:00 – 17:00
 • Thứ 5: 7:00 – 17:00
 • Thứ 7: 7:00 – 17:00
 • Chủ Nhật: 7:00 – 17:00

Bưu cục GHTK TP Cao Bằng

Địa chỉ: Số 10 đường Pác bó, tổ 3, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 02066565888

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 17:00
 • Thứ 3: 7:00 – 17:00
 • Thứ 4: 7:00 – 17:00
 • Thứ 5: 7:00 – 17:00
 • Thứ 5: 7:00 – 17:00
 • Thứ 7: 7:00 – 17:00
 • Chủ Nhật: 7:00 – 17:00
Giao hàng tiết kiệm Cao Bằng
1.3 (25.45%) 11 votes
Bình luận của bạn