Giao hàng tiết kiệm Cần Thơ

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Tìm nhanh địa chỉ bưu cục giaohangtietkiem, số điện thoại liên hệ và bản đồ chi tiết của các bưu cục GHTK gần bạn nhất Cần Thơ

Điểm gửi hàng GHTK Liên Vùng Cần Thơ

Địa chỉ: Ninh Kiều – Cần thơ

Điện thoại: 02922233977

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 07:30 – 18:00
 • Thứ 3: 07:30 – 18:00
 • Thứ 4: 07:30 – 18:00
 • Thứ 5: 07:30 – 18:00
 • Thứ 5: 07:30 – 18:00
 • Thứ 7: 07:30 – 18:00
 • Chủ Nhật: 07:30 – 18:00

Điểm gửi hàng GHTK Bình Thủy

Địa chỉ: 108 đường Trần Quang Diệu, (phường) An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Điện thoại: 02926510123

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 07:30 – 17:30
 • Thứ 3: 07:30 – 17:30
 • Thứ 4: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 7: 07:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 07:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Cái Răng

Địa chỉ: Cần Thơ

Điện thoại: 2926510770

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 07:30 – 17:30
 • Thứ 3: 07:30 – 17:30
 • Thứ 4: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 7: 07:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 07:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Ô Môn

Địa chỉ: Ô Môn – Cần Thơ

Điện thoại: 02926503456

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 07:30 – 17:30
 • Thứ 3: 07:30 – 17:30
 • Thứ 4: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 7: 07:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 07:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Thốt Nốt

Địa chỉ: số nhà 92, khu vực Qui Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ.

Điện thoại: 02926542729

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 07:30 – 17:30
 • Thứ 3: 07:30 – 17:30
 • Thứ 4: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 7: 07:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 07:30 – 17:30
Giao hàng tiết kiệm Cần Thơ
4 (80%) 1 vote
Bình luận của bạn