Giao hàng tiết kiệm An Giang

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, vị trí bản đồ của Bưu Cục Giao Hàng Tiết Kiệm An Giang, cùng với đánh giá chất lượng dịch vụ của GHTK An Giang.

Điểm gửi hàng GHTK Long Xuyên

Địa chỉ: 55 Đốc Binh Kiều, P. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 02966536789

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Long Xuyên

Địa chỉ: 48/52, Đường Phạm Cự Lượng, P. Mỹ Quý

48/52 Phạm Cư Lượng, Phường Mỹ Quý

Điện thoại: 02966514567

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Châu Đốc

Địa chỉ: 414 Nguyễn Văn Thoại, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc , Tỉnh An Giang

Điện thoại: 02966286999

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30
Giao hàng tiết kiệm An Giang
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn