Giao hàng tiết kiệm Cây Trâm (HCM)

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Tra cứu nhanh thông tin địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục Giao hàng tiết kiệm Cây Trâm (HCM), bản đồ chỉ dẫn đường đi đến GHN ngắn nhất

BC Cây Trâm (HCM)

Địa chỉ: 513 Cây Trâm, Phường 8

Điện thoại: 02866539897

Thời gian làm việc

  • Thứ 2: 6:30 – 22:00
  • Thứ 3: 6:30 – 22:00
  • Thứ 4: 6:30 – 22:00
  • Thứ 5: 6:30 – 22:00
  • Thứ 5: 6:30 – 22:00
  • Thứ 7: 6:30 – 22:00
  • Chủ Nhật: 6:30 – 18:00
Giao hàng tiết kiệm Cây Trâm (HCM)
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn