Giao hàng tiết kiệm Bắc Giang

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Bài viết tổng hợp mới nhất địa chỉ, số điện thoại của các điểm gửi hàng ở Bắc Giang đang hoạt động trên địa bàn

Bưu cục GHTK Bắc Giang

Địa chỉ: SN 278 đường Xương Giang-phường Ngô Quyền-tp Bắc Giang

Điện thoại: 02046579888

Thời gian làm việc

  • Thứ 2: 7:00 – 21:00
  • Thứ 3: 7:00 – 21:00
  • Thứ 4: 7:00 – 21:00
  • Thứ 5: 7:00 – 21:00
  • Thứ 5: 7:00 – 21:00
  • Thứ 7: 7:00 – 21:00
  • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00
Giao hàng tiết kiệm Bắc Giang
3 (60%) 2 votes
Bình luận của bạn