Giao hàng tiết kiệm Miếu Nổi (HCM)

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, vị trí bản đồ của Bưu Cục Giao Hàng Tiết Kiệm Miếu Nổi (HCM), cùng với đánh giá chất lượng dịch vụ của GHTK Miếu Nổi (HCM).

BC Miếu Nổi (HCM)

Địa chỉ: 6L Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh

Điện thoại: 02866735139

Thời gian làm việc

  • Thứ 2: 6:30 – 22:00
  • Thứ 3: 6:30 – 22:00
  • Thứ 4: 6:30 – 22:00
  • Thứ 5: 6:30 – 22:00
  • Thứ 5: 6:30 – 22:00
  • Thứ 7: 6:30 – 22:00
  • Chủ Nhật: 6:30 – 22:00
Giao hàng tiết kiệm Miếu Nổi (HCM)
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn