Giao hàng tiết kiệm Nguyễn Phúc Nguyên (HCM)

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Bảng tra cứu nhanh thông tin địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các điểm gửi hàng GHTK Nguyễn Phúc Nguyên (HCM)

BC Nguyễn Phúc Nguyên (HCM)

Địa chỉ: 139 Nguyễn Phúc Nguyên

Điện thoại: 02866830702

Thời gian làm việc

  • Thứ 2: 6:30 – 22:00
  • Thứ 3: 6:30 – 22:00
  • Thứ 4: 6:30 – 22:00
  • Thứ 5: 6:30 – 22:00
  • Thứ 5: 6:30 – 22:00
  • Thứ 7: 6:30 – 22:00
  • Chủ Nhật: 6:30 – 22:00
Giao hàng tiết kiệm Nguyễn Phúc Nguyên (HCM)
1.8 (35.56%) 9 votes
Bình luận của bạn