Giao hàng tiết kiệm Vũ Tông Phan (HN)

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Tra cứu nhanh thông tin địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục Giao hàng tiết kiệm Vũ Tông Phan (HN), bản đồ chỉ dẫn đường đi đến GHN ngắn nhất

BC Vũ Tông Phan (HN)

Địa chỉ: 463 Vũ Tông Phan

Điện thoại: 02466546884

Thời gian làm việc

  • Thứ 2: 7:00 – 22:00
  • Thứ 3: 7:00 – 22:00
  • Thứ 4: 7:00 – 22:00
  • Thứ 5: 7:00 – 22:00
  • Thứ 5: 7:00 – 22:00
  • Thứ 7: 7:00 – 22:00
  • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00
Giao hàng tiết kiệm Vũ Tông Phan (HN)
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn