Mã bưu điện An Nhơn, Bình Định

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 17 địa chỉ Bưu điện ở An Nhơn, Bình Định: Bưu cục cấp 2 An Nhơn, Bưu cục cấp 3 Đập Đá, Điểm BĐVHX Nhơn Thọ, Bưu cục cấp 3 Gò Găng, Điểm BĐVHX Nhơn Phúc, Bưu cục cấp 3 Nhơn Hòa, Điểm BĐVHX Nhơn An, Điểm BĐVHX Nhơn Hưng, Điểm BĐVHX Nhơn Phong, Điểm BĐVHX Nhơn Hậu, Điểm BĐVHX Nhơn Mỹ, Điểm BĐVHX Nhơn Khánh, Điểm BĐVHX Nhơn Lộc, Điểm BĐVHX Nhơn Tân, Hòm thư Công cộng độc lập, Điểm BĐVHX Nhơn Hạnh, Bưu cục cấp 3 KCN Nhơn Hòa

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
592000 Bưu cục cấp 2 An Nhơn Khối Phố Nguyễn Đình Chiểu, Thị Trấn Bình Định, Huyện An Nhơn
Điện thoại: 02563835172
592100 Bưu cục cấp 3 Đập Đá Khu Vực Đông Phương Danh, Thị Trấn Đập Đá, Huyện An Nhơn
Điện thoại: 02563739873
592240 Điểm BĐVHX Nhơn Thọ Thôn Thọ Lộc 1, Xã Nhơn Thọ, Huyện An Nhơn
Điện thoại: 0563837029
592120 Bưu cục cấp 3 Gò Găng Thôn Tiên Hội, Xã Nhơn Thành, Huyện An Nhơn
Điện thoại: 02563537891
592190 Điểm BĐVHX Nhơn Phúc Thôn An Thái, Xã Nhơn Phúc, Huyện An Nhơn
Điện thoại: 0563610505
592220 Bưu cục cấp 3 Nhơn Hòa Thôn Tân Hòa, Xã Nhơn Hoà, Huyện An Nhơn
Điện thoại: 02563838749
592050 Điểm BĐVHX Nhơn An Thôn Tân Dương, Xã Nhơn An, Huyện An Nhơn
Điện thoại: 836609
592030 Điểm BĐVHX Nhơn Hưng Thôn Tiên Hòa, Xã Nhơn Hưng, Huyện An Nhơn
Điện thoại: 836608
592061 Điểm BĐVHX Nhơn Phong Thôn Kim Tài, Xã Nhơn Phong, Huyện An Nhơn
Điện thoại: 0563612349
592150 Điểm BĐVHX Nhơn Hậu Thôn Vân Sơn, Xã Nhơn Hậu, Huyện An Nhơn
Điện thoại: 0563993054
592170 Điểm BĐVHX Nhơn Mỹ Thôn Thuận Đức, Xã Nhơn Mỹ, Huyện An Nhơn
Điện thoại: 0563615235
592140 Điểm BĐVHX Nhơn Khánh Thôn Khánh Hòa, Xã Nhơn Khánh, Huyện An Nhơn
Điện thoại: 0563616207
592210 Điểm BĐVHX Nhơn Lộc Thôn Tân Lập, Xã Nhơn Lộc, Huyện An Nhơn
Điện thoại: 837315
592250 Điểm BĐVHX Nhơn Tân Thôn Nam Tượng 1, Xã Nhơn Tân, Huyện An Nhơn
Điện thoại: 837317
592021 Hòm thư Công cộng độc lập Khối Phố Lê Hồng Phong, Thị Trấn Bình Định, Huyện An Nhơn
Điện thoại: 837317
592080 Điểm BĐVHX Nhơn Hạnh Thôn Thái Xuân, Xã Nhơn Hạnh, Huyện An Nhơn
Điện thoại: 0563613069
592235 Bưu cục cấp 3 KCN Nhơn Hòa Thôn Trung Ái, Xã Nhơn Hoà, Huyện An Nhơn
Điện thoại: 02563838379
Mã bưu điện An Nhơn, Bình Định
2.5 (50%) 2 votes
Bình luận của bạn