Mã bưu điện Bình Long, Bình Phước

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Bình Long/Bình Phước với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
832900 Bưu cục cấp 2 Bình Long Sô´131, Khu phố Phú Trung, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long
Điện thoại: 02713.666310
833040 Bưu cục cấp 3 Thanh Lương Ấp Thanh Trung, Xã Thanh Lương, Thị xã Bình Long
Điện thoại: 02713.634506
832970 Điểm BĐVHX Thanh Phú Ấp Thanh Thủy, Xã Thanh Phú, Thị xã Bình Long
Điện thoại: 634215
834025 Điểm BĐVHX An Phú Ấp Bình Tây, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long
Điện thoại: 634215
833905 Hòm thư Công cộng Số 01 Khu phố Phú Cường, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long
Điện thoại: 634215
834021 Hòm thư Công cộng Số 04 Khu phố Phú Tân, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long
Điện thoại: 634215
834004 Hòm thư Công cộng Số 03 Khu phố Phú Hòa, Phường Phú Thịnh, Thị xã Bình Long
Điện thoại: 634215
833906 Hòm thư Công cộng Số 02 Khu phố Phú Lộc, Phường Phú Đức, Thị xã Bình Long
Điện thoại: 634215
Mã bưu điện Bình Long, Bình Phước
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn