Mã bưu điện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Bình Xuyên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm: Bình Xuyên, Quang Hà, Hương Canh, Tân Phong, Thanh Lãng, Phú Xuân, Tam Hợp, Bá Hiến, Trung Mỹ, Sơn Lôi, Hương Sơn, Thiện Kế, Gia Khánh, Hòm thư Công cộng Quất Lưu, Hòm thư Công cộng Đạo Đức, Đại lý bưu điện Quất Lưu, Đại lý bưu điện Đạo Đức

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
281200 Bưu cục cấp 2 Bình Xuyên Thôn Hương Ngọc, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên
Điện thoại: (0211
281330 Bưu cục cấp 3 Quang Hà Thôn Xuân Quang, Thị Trấn Gia Khánh, Huyện Bình Xuyên
Điện thoại: (0211
281201 Điểm BĐVHX Hương Canh Thôn Tiến Hường, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên
Điện thoại: (0211
281370 Điểm BĐVHX Tân Phong Thôn Tiền Phong, Xã Tân Phong, Huyện Bình Xuyên
Điện thoại: (091
281390 Điểm BĐVHX Thanh Lãng Thôn Đoàn Kết, Thị Trấn Thanh Lãng, Huyện Bình Xuyên
Điện thoại: (091
281410 Điểm BĐVHX Phú Xuân Thôn Lý Hải, Xã Phú Xuân, Huyện Bình Xuyên
Điện thoại: (0211
281260 Điểm BĐVHX Tam Hợp Thôn Nội Phật, Xã Tam Hợp, Huyện Bình Xuyên
Điện thoại: (0211
281220 Điểm BĐVHX Bá Hiến Thôn Quang Vinh, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên
Điện thoại: (091
281250 Điểm BĐVHX Trung Mỹ Thôn Đồng Giang, Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên
Điện thoại: (0211
281210 Điểm BĐVHX Sơn Lôi Thôn Nhân Nghĩa, Xã Sơn Lôi, Huyện Bình Xuyên
Điện thoại: (0211
281310 Điểm BĐVHX Hương Sơn Thôn Tam Lộng, Xã Hương Sơn, Huyện Bình Xuyên
Điện thoại: (091
281280 Điểm BĐVHX Thiện Kế Thôn Hương Đà, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên
Điện thoại: (0211
281331 Điểm BĐVHX Gia Khánh Thôn Gia Du, Thị Trấn Gia Khánh, Huyện Bình Xuyên
Điện thoại: (0211
281358 Hòm thư Công cộng Quất Lưu Thôn Núi, Xã Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên
Điện thoại: 0915.204.829
281428 Hòm thư Công cộng Đạo Đức Thôn Kếu, Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên
Điện thoại: 0914.795.734
281359 Đại lý bưu điện Quất Lưu Thôn Thôn Vải, Xã Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên
Điện thoại: 0914.795.734
281429 Đại lý bưu điện Đạo Đức Thôn Kếu, Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên
Điện thoại: 0914.795.734
Mã bưu điện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn