Mã bưu điện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Sông Lô thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm: Bến Then, Tân Lập, Nhạo Sơn, Đồng Quế, Như Thụy, Tứ Yên, Đức Bác, Đồng Thịnh, Yên Thạch, Cao Phong, Phương Khoan, Đôn Nhân, Hải Lựu, Bạch Lưu, Quang Yên, Lãng Công, Nhân Đạo, Sông Lô

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
281980 Bưu cục cấp 3 Bến Then Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô
Điện thoại: (0211
281960 Điểm BĐVHX Tân Lập Thôn Cẩm Bình 1, Xã Tân Lập, Huyện Sông Lô
Điện thoại: 830502
281970 Điểm BĐVHX Nhạo Sơn Thôn Ngọc Đèn, Xã Nhạo Sơn, Huyện Sông Lô
Điện thoại: 830472
281930 Điểm BĐVHX Đồng Quế Thôn Quế Trạo A, Xã Đồng Quế, Huyện Sông Lô
Điện thoại: 830575
282080 Điểm BĐVHX Như Thụy Thôn Liên Sơn, Xã Như Thụy, Huyện Sông Lô
Điện thoại: 858177
282100 Điểm BĐVHX Tứ Yên Thôn Yên Kiều, Xã Tứ Yên, Huyện Sông Lô
Điện thoại: 830350
282120 Điểm BĐVHX Đức Bác Thôn Thượng Đức, Xã Đức Bác, Huyện Sông Lô
Điện thoại: 817285
282110 Điểm BĐVHX Đồng Thịnh Thôn Chiến Thắng, Xã Đồng Thịnh, Huyện Sông Lô
Điện thoại: 830561
282090 Điểm BĐVHX Yên Thạch Thôn Minh Tân, Xã Yên Thạch, Huyện Sông Lô
Điện thoại: 830251
282150 Điểm BĐVHX Cao Phong Thôn Nông Xanh, Xã Cao Phong, Huyện Sông Lô
Điện thoại: 828101
281990 Điểm BĐVHX Phương Khoan Thôn Đại Minh, Xã Phương Khoan, Huyện Sông Lô
Điện thoại: 858185
282010 Điểm BĐVHX Đôn Nhân Thôn Hòa Bình, Xã Đôn Nhân, Huyện Sông Lô
Điện thoại: 858102
282040 Điểm BĐVHX Hải Lựu Thôn Gò Dùng, Xã Hải Lựu , Huyện Sông Lô
Điện thoại: 892187
282070 Điểm BĐVHX Bạch Lưu Thôn Hồng Sen, Xã Bạch Lưu, Huyện Sông Lô
Điện thoại: (0211
281950 Điểm BĐVHX Quang Yên Thôn Đá Đen, Xã Quang Yên, Huyện Sông Lô
Điện thoại: 892188
281940 Điểm BĐVHX Lãng Công Thôn Đoàn Kết, Xã Lãng Công , Huyện Sông Lô
Điện thoại: 892074
282030 Điểm BĐVHX Nhân Đạo Thôn Tiền Phong, Xã Nhân Đạo , Huyện Sông Lô
Điện thoại: 892186
283140 Bưu cục cấp 2 Sông Lô Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô
Điện thoại: (0211
Mã bưu điện Sông Lô, Vĩnh Phúc
4.1 (81%) 20 votes
Bình luận của bạn