Mã bưu điện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Vĩnh Tường/Vĩnh Phúc với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
282300 Bưu cục cấp 2 Vĩnh Tường Khu Đội Cấn, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 02113.839102
282420 Bưu cục cấp 3 Thổ Tang Thôn Nam Cường, Thị Trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 838109
282440 Bưu cục cấp 3 Tân Tiến Thôn Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 838106
282370 Bưu cục cấp 3 Sơn Kiệu Thôn Sơn Kiệu, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 3790227
282520 Bưu cục cấp 3 Bồ Sao Thôn Chùa, Xã Bồ Sao, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 855048
282630 Điểm BĐVHX Ngũ Kiên Thôn Đông, Xã Ngũ Kiên, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 839483
282330 Điểm BĐVHX Bình Dương Thôn Ngọc Động, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 839185
282390 Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng Thôn Chợ, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 838107
282510 Điểm BĐVHX Cao Đại Thôn Đại Định, Xã Cao Đại , Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 838158
282590 Điểm BĐVHX Vĩnh Thịnh Thôn Trại Trì, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 839182
282570 Điểm BĐVHX An Tường Thôn Cam Giá, Xã An Tường, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 839184
282540 Điểm BĐVHX Lý Nhân Xóm Bàn Mạch, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 838876
282400 Điểm BĐVHX Kim Xá Thôn Hoàng thượng, Xã Kim Xá, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 825481
282480 Điểm BĐVHX Thượng Trưng Xóm Chùa Chợ, Xã Thượng Trưng, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 838446
282670 Điểm BĐVHX Vĩnh Ninh Thôn Xuân Chiểu, Xã Vĩnh Ninh, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 839478
282580 Điểm BĐVHX Tam Phúc Thôn Phúc Lập, Xã Tam Phúc, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 839477
282380 Điểm BĐVHX Yên Bình Thôn Nội, Xã Yên Bình, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 825445
282470 Điểm BĐVHX Việt Xuân Thôn Diệm Xuân, Xã Việt Xuân, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 855242
282450 Điểm BĐVHX Yên Lập Thôn Hạc Đình, Xã Yên Lập, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 820076
282610 Điểm BĐVHX Tứ Trưng Thôn 2, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 839872
282350 Điểm BĐVHX Vĩnh Sơn Thôn 2, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 820209
282650 Điểm BĐVHX Phú Đa Thôn Trung, Xã Phú Đa, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 839871
282500 Điểm BĐVHX Tân Cương Xóm Đồng Phú, Xã Tân Cương, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 820092
282550 Điểm BĐVHX Tuân Chính Thôn Đông, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 839873
282530 Điểm BĐVHX Phú Thịnh Thôn Bàn Mạch, Xã Phú Thịnh , Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 820632
282460 Điểm BĐVHX Lũng Hòa Thôn Hòa Loan, Xã Lũng Hòa, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 855323
282320 Điểm BĐVHX Vũ Dy Thôn Xuân Lai, Xã Vũ Di, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 859480
282310 Điểm BĐVHX Vân Xuân Làng Xuân Húc, Xã Vân Xuân, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 859654
282360 Điểm BĐVHX Đại Đồng Khu 2, Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 822292
Mã bưu điện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
1.9 (37.5%) 16 votes
Bình luận của bạn