Mã bưu điện Buôn Đôn, Đắk Lăk

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Buôn Đôn thuộc tỉnh Đắk Lăk: Buôn Đôn, EaBar, Ea Huar, Ea Nuôl, Ea Wer, Tân Hòa, Cuôr Knia, Krông Na, Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Đại Nghĩa, Hòm thư Công cộng Trường THPT Buôn Đôn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
636000 Bưu cục cấp 2 Buôn Đôn Thôn 15, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn
Điện thoại: 05003789466
636120 Điểm BĐVHX EaBar Thôn thôn 18,18A và thôn 18B, Xã Ea Bar, Huyện Buôn Đôn
Điện thoại: 785016
636020 Điểm BĐVHX Ea Huar Thôn 4, Xã Ea Huar, Huyện Buôn Đôn
Điện thoại: 783060
636150 Điểm BĐVHX Ea Nuôl Buôn Niêng 1, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn
Điện thoại: 784534
636001 Điểm BĐVHX Ea Wer Buôn Tul A, Xã Ea Wer, Huyện Buôn Đôn
Điện thoại: 789480
636070 Điểm BĐVHX Tân Hòa Thôn 10, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn
Điện thoại: 789320
636100 Điểm BĐVHX Cuôr Knia Thôn 9, Xã Cuôr Knia, Huyện Buôn Đôn
Điện thoại: 785300
636040 Điểm BĐVHX Krông Na Buôn Ea arông A và EarôngB, Xã KRông Na, Huyện Buôn Đôn
Điện thoại: 05003783013
636115 Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Đại Nghĩa Thôn 4, Xã Cuôr Knia, Huyện Buôn Đôn
Điện thoại: 05003783013
636018 Hòm thư Công cộng Trường THPT Buôn Đôn Thôn Hà Bắc, Xã Ea Wer, Huyện Buôn Đôn
Điện thoại: 05003783013
Mã bưu điện Buôn Đôn, Đắk Lăk
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn