Mã bưu điện Lắk, Đắk Lăk

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 13 địa chỉ Bưu điện ở Lắk, Đắk Lăk: Bưu cục cấp 2 Lak, Điểm BĐVHX Đắk Nuê, Điểm BĐVHX Đắk Phơi, Điểm BĐVHX Buôn Triết, Điểm BĐVHX Buôn Tría, Điểm BĐVHX Krông Nô, Điểm BĐVHX Bông Krang, Điểm BĐVHX Đắk Liêng, Điểm BĐVHX Nam Ka, Điểm BĐVHX Ea Rbin, Điểm BĐVHX Yang Tao, Hòm thư Công cộng Chợ Liên Sơn, Hòm thư Công cộng Bệnh viện đa khoa huyện Lăk

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
637400 Bưu cục cấp 2 Lak Sô´199, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk
Điện thoại: 05003586254
637540 Điểm BĐVHX Đắk Nuê Buôn Dhăm 1, Xã Đắk Nuê, Huyện Lắk
Điện thoại: 586089
637560 Điểm BĐVHX Đắk Phơi Thôn Liêng Ông, Xã Đắk Phơi, Huyện Lắk
Điện thoại: 586307
637510 Điểm BĐVHX Buôn Triết Thôn Đoàn Kết 2, Xã Buôn Triết, Huyện Lắk
Điện thoại: 630004
637490 Điểm BĐVHX Buôn Tría Thôn Liên Kết 3, Xã Buôn Tría, Huyện Lắk
Điện thoại: 586313
637580 Điểm BĐVHX Krông Nô Buôn Phi Dih Ya B, Xã Krong Nô, Huyện Lắk
Điện thoại: 859024
637420 Điểm BĐVHX Bông Krang Thôn Sân Bay, Xã Bông Krang, Huyện Lắk
Điện thoại: 586387
637460 Điểm BĐVHX Đắk Liêng Thôn Ngã 3, Xã Đắk Liêng, Huyện Lắk
Điện thoại: 586104
637610 Điểm BĐVHX Nam Ka Thôn 3, Xã Nam Ka, Huyện Lắk
Điện thoại: 580500
637600 Điểm BĐVHX Ea Rbin Thôn 2, Xã Ea Rbin, Huyện Lắk
Điện thoại: 582617
637440 Điểm BĐVHX Yang Tao Buôn Đông Bắc, Xã Yang Tao, Huyện Lắk
Điện thoại: 586286
637663 Hòm thư Công cộng Chợ Liên Sơn Ngõ 1, Đường Nơ Trang Lơng, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk
Điện thoại: 586286
637662 Hòm thư Công cộng Bệnh viện đa khoa huyện Lăk Ngõ 3, Đường Phạm Ngọc Thạch, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk
Điện thoại: 586286
Mã bưu điện Lắk, Đắk Lăk
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn