Mã bưu điện Krông Pắk, Đắk Lăk

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Krông Pắk thuộc tỉnh Đắk Lăk, bao gồm: Krông Pắk, Ea Kuang, Krông Búk, Hòa An, Hòa Tiến, Ea Hiu, Ea Yiêng, Vụ Bổn, Ea Uy, Ea Kuăng, Ea Knuếc, Ea Kly, Ea Knuêc 2, Ea Kênh, Tân Tiến, Ea Phê 1, Ea Phê 2

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
632700 Bưu cục cấp 2 Krông Pắk Sô´205, Đường Giải Phóng, Thị Trấn Phước An, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003522347
633000 Bưu cục cấp 3 Ea Kuang Sô´km38, Thôn Phước Lộc 1, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003523374
633040 Điểm BĐVHX Krông Búk Thôn Chợ, Xã Krông Búk, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003523890
632970 Điểm BĐVHX Hòa An Thôn 2, Xã Hoà An, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003522370
633160 Điểm BĐVHX Hòa Tiến Thôn 2a, Xã Hoà Tiến, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003522385
632860 Điểm BĐVHX Ea Hiu Buôn Roang Đơng, Xã Ea Hiu, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003522386
633260 Điểm BĐVHX Ea Yiêng Thôn 4, Xã Ea Yiêng, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003524466
633220 Điểm BĐVHX Vụ Bổn Thôn Tân Quí, Xã Vụ Bổn, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003525671
633200 Điểm BĐVHX Ea Uy Buôn Hàng 1b, Xã Ea Uy, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003524462
632880 Điểm BĐVHX Ea Kuăng Thôn Phước Hòa 1, Xã Ea Kuăng, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003523990
633100 Điểm BĐVHX Ea Knuếc Thôn Tân Hòa 2, Xã Ea Knuêc, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003514000
632910 Điểm BĐVHX Ea Kly Thôn 8a, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003529002
633120 Điểm BĐVHX Ea Knuêc 2 Thôn Tân Bình, Xã Ea Knuêc, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003514115
633095 Điểm BĐVHX Ea Kênh Thôn Tân Trung, Xã Ea Kênh, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003515391
633190 Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn 3, Xã Tân Tiến, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003524300
633035 Điểm BĐVHX Ea Phê 1 Thôn 6, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003518347
633036 Điểm BĐVHX Ea Phê 2 Thôn 5a, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003518347
Mã bưu điện Krông Pắk, Đắk Lăk
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn