Mã bưu điện Krông Bông, Đắk Lăk

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Krông Bông thuộc tỉnh Đắk Lăk: Krông Bông, Cư Đrăm, Hòa Phong, Hòa Thành, Cư Pui, Hòa Tân, Dang Kang, Cư Kty, Khuê Ngọc Điền, Yang Mao, Hoà Sơn, Hòa Lễ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
637000 Bưu cục cấp 2 Krông Bông Tổ Dân phố 3, Thị Trấn Krông Kmar, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 05003732271
637080 Điểm BĐVHX Cư Đrăm Buôn Cư Đrăm, Xã Cư Đrăm, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 732629
637060 Điểm BĐVHX Hòa Phong Thôn 2, Xã Hoà Phong, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 736055
637170 Điểm BĐVHX Hòa Thành Thôn 1, Xã Hoà Thành, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 736607
637100 Điểm BĐVHX Cư Pui Buôn Khanh, Xã Cư Pui, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 736056
637160 Điểm BĐVHX Hòa Tân Thôn 1, Xã Hoà Tân, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 736529
637140 Điểm BĐVHX Dang Kang Thôn 1, Xã Dăng Kang, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 736606
637120 Điểm BĐVHX Cư Kty Thôn 1, Xã Cư Kty, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 736605
637020 Điểm BĐVHX Khuê Ngọc Điền Thôn 5, Xã Khuê Ngọc Điển, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 732777
637220 Điểm BĐVHX Yang Mao Buôn M’Nang Dơng, Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 732545
637200 Điểm BĐVHX Hoà Sơn Thôn 4, Xã Hoà Sơn, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 732888
637012 Điểm BĐVHX Hòa Lễ Thôn 1, Xã Hoà Lễ, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 733055
Mã bưu điện Krông Bông, Đắk Lăk
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn