Mã bưu điện Cư M’Gar, Đắk Lăk

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Cư M’Gar thuộc tỉnh Đắk Lăk: Cư M’gar, Ea Pôk, Cuôr Đăng, Cư Dliê Mnông, Cư Suê, Ea Kiết, Ea Mnang, Ea M’roh, Ea Tar, Ea Hdinh, Ea Tul, Ea Kpam, Ea Drơng, Cư Mgar, Quảng Hiệp

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
634300 Bưu cục cấp 2 Cư M’gar Khối 3, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003834704
634560 Điểm BĐVHX Ea Pôk Thôn An Bình, Thị Trấn Ea Pốc, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003834704
634600 Điểm BĐVHX Cuôr Đăng Buôn Cuôr Đăng A, Xã Cuôr Đăng, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003536102
634340 Điểm BĐVHX Cư Dliê Mnông Thôn Tân Lập, Xã Cư Dliê M’Nông, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003538501
634580 Điểm BĐVHX Cư Suê Thôn 1, Xã Cư Suê, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003530126
634380 Điểm BĐVHX Ea Kiết Buôn Ya wăm A, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003539003
634510 Điểm BĐVHX Ea Mnang Thôn 1a, Xã Ea M’Nang, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003531525
634610 Điểm BĐVHX Ea M’roh Thôn 2, Xã Ea M’Droh, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003537100
634360 Điểm BĐVHX Ea Tar Thôn 1, Xã Ea Tar, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 834100
634470 Điểm BĐVHX Ea Hdinh Thôn 1, Xã Ea H’Ding, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003532105
634320 Điểm BĐVHX Ea Tul Buôn Tu, Xã Ea Tul, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003532105
634450 Điểm BĐVHX Ea Kpam Thôn 1, Xã Ea Kpam, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003835111
634540 Điểm BĐVHX Ea Drơng Thôn Tân Phú, Xã Ea Drơng, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003536043
634420 Điểm BĐVHX Cư Mgar Thôn 6, Xã Cư M’Gar, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003835507
634611 Điểm BĐVHX Quảng Hiệp Thôn Hiệp Hưng, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 537002
Mã bưu điện Cư M’Gar, Đắk Lăk
3.8 (75.71%) 14 votes
Bình luận của bạn