Mã bưu điện Cư Kuin, Đắk Lăk

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 12 địa chỉ Bưu điện ở Cư Kuin, Đắk Lăk: Bưu cục cấp 2 Cư Kuin, Bưu cục cấp 3 Trung Hòa, Điểm BĐVHX Ea Ktur, Bưu cục cấp 3 Việt Đức 4, Điểm BĐVHX Cư Êwi, Điểm BĐVHX EaNing, Điểm BĐVHX Ea Hu, Điểm BĐVHX Ea Tiêu, Điểm BĐVHX Đray Bhăng, Điểm BĐVHX Ea Bhốk, Điểm BĐVHX Ea Bhốk 2, Bưu cục cấp 3 Hòa Hiệp

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
638100 Bưu cục cấp 2 Cư Kuin Buôn KPung, Xã Hoà Hiệp, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 05003639999
636750 Bưu cục cấp 3 Trung Hòa Thôn 8, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 05003633015
636760 Điểm BĐVHX Ea Ktur Thôn 9, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 656002
636730 Bưu cục cấp 3 Việt Đức 4 Thôn 22, Xã Cư Ning, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 05003631002
636731 Điểm BĐVHX Cư Êwi Thôn 1B, Xã Cư ÊWi, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 631800
636732 Điểm BĐVHX EaNing Thôn 8, Xã Cư Ning, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 05003631005
636710 Điểm BĐVHX Ea Hu Thôn 1, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 631801
636790 Điểm BĐVHX Ea Tiêu Thôn 5, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 636050
636661 Điểm BĐVHX Đray Bhăng Thôn Lô 13, Xã Đrây BHăng, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 636050
636680 Điểm BĐVHX Ea Bhốk Thôn 6, Xã Ea BHốk, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 636400
636691 Điểm BĐVHX Ea Bhốk 2 Buôn Ea Kmar, Xã Ea BHốk, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 636400
638220 Bưu cục cấp 3 Hòa Hiệp Thôn Kim Châu, Xã Đrây BHăng, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 636400
Mã bưu điện Cư Kuin, Đắk Lăk
2.2 (43.33%) 12 votes
Bình luận của bạn