Mã bưu điện Ea H’Leo, Đắk Lăk

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Ea H’Leo thuộc tỉnh Đắk Lăk, bao gồm: Pơn Đrang, Cư Pơng, Cư Né, Cư Kpô, Kty, Ea Ngai, Krông Búk

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
634740 Bưu cục cấp 3 Pơn Đrang Thôn 7, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk
Điện thoại: 0500 3975555
634870 Điểm BĐVHX Cư Pơng Buôn Đray Huê, Xã Cư Pơng, Huyện Krông Búk
Điện thoại: 576002
634820 Điểm BĐVHX Cư Né Thôn 6, Xã Cư Né, Huyện Krông Búk
Điện thoại: 576524
634790 Điểm BĐVHX Cư Kpô Thôn An Bình, Xã Cư KBô, Huyện Krông Búk
Điện thoại: 562005
634791 Điểm BĐVHX Kty Thôn Nam Anh, Xã Cư KBô, Huyện Krông Búk
Điện thoại: 562502
634850 Điểm BĐVHX Ea Ngai Thôn 2, Xã Ea Ngai, Huyện Krông Búk
Điện thoại: 874666
634710 Bưu cục cấp 2 Krông Búk Thôn 7, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk
Điện thoại: 0500 3975555
Mã bưu điện Ea H’Leo, Đắk Lăk
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn