Mã bưu điện Ea Kar, Đắk Lăk

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Ea Kar thuộc tỉnh Đắk Lăk, tìm mã bưu điện: Ea Kar, Ea Knop, Cư Jiang, Ea Ô, Ea Ðar, Ea Pal, Ea Kmut, EaSar, Cư Ni, Cư Bông, Xuân Phú, Ea Tyh, Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Quốc Toản, Hòm thư Công cộng Nhà Văn hóa Trung tâm huyện, Hòm thư Công cộng Ngã 4 Trần Phú và Nguyễn Tất Thành, Hòm thư Công cộng Bệnh viên đa khoa huyện Ea Kar

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
633400 Bưu cục cấp 2 Ea Kar Khối 3b, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 0262 3622624
633460 Bưu cục cấp 3 Ea Knop Khối 1, Thị trấn Ea KNốp, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 0262 3628502
633720 Điểm BĐVHX Cư Jiang Thôn 6, Xã Cư Jiang, Huyện Ea Kar
Điện thoại: ‎0973047877
633680 Điểm BĐVHX Ea Ô Thôn 12, Xã Ea Ô, Huyện Ea Kar
Điện thoại: ‎0973047877
633430 Điểm BĐVHX Ea Ðar Thôn 10, Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 0262 3625660
633630 Điểm BĐVHX Ea Pal Thôn 12, Xã Ea PăL, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 620500
633660 Điểm BĐVHX Ea Kmut Thôn Ninh Thanh 1, Xã Ea Kmút, Huyện Ea Kar
Điện thoại: ‎0948028699
633520 Điểm BĐVHX EaSar Thôn 2, Xã Ea Sar, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 05003613535
633600 Điểm BĐVHX Cư Ni Buôn eagar, Xã Cư Ni, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 0262 3626200
633750 Điểm BĐVHX Cư Bông Thôn 20, Xã Cư Bông, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 0262 3829646
633559 Điểm BĐVHX Xuân Phú Thôn 5, Xã Xuân Phú, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 626600
633506 Điểm BĐVHX Ea Tyh Thôn Trung An, Xã Ea Tih, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 05003628400
633481 Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Quốc Toản Khối 1, Thị trấn Ea KNốp, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 05003628400
633883 Hòm thư Công cộng Nhà Văn hóa Trung tâm huyện Khối 3a, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 05003628400
633882 Hòm thư Công cộng Ngã 4 Trần Phú và Nguyễn Tất Thành Khối 3b, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 05003628400
633881 Hòm thư Công cộng Bệnh viên đa khoa huyện Ea Kar Khối 2A, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 05003628400
Mã bưu điện Ea Kar, Đắk Lăk
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn