Mã bưu điện Ea Súp, Đắk Lăk

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Ea Súp thuộc tỉnh Đắk Lăk: Ea Súp, Ya Tờ Mốt, Ia JLơi, Ea Bung, Ea Rốk, Ea Lê, Cư Mlan, Cư Kbang, Trung Đoàn 737, Ia RVê

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
636300 Bưu cục cấp 2 Ea Súp Sô´103, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp
Điện thoại: 02623688499
636440 Điểm BĐVHX Ya Tờ Mốt Thôn 8, Xã Ya Tờ Mốt, Huyện Ea Súp
Điện thoại: 688003
636420 Điểm BĐVHX Ia JLơi Thôn 6, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp
Điện thoại: 688030
636470 Điểm BĐVHX Ea Bung Thôn 3, Xã Ea Bung, Huyện Ea Súp
Điện thoại: 02623688090
636390 Điểm BĐVHX Ea Rốk Thôn 7, Xã Ea RốK, Huyện Ea Súp
Điện thoại: 0262 3688008
636340 Điểm BĐVHX Ea Lê Thôn 5, Xã Ea Lê, Huyện Ea Súp
Điện thoại: 02623688067
636500 Điểm BĐVHX Cư Mlan Thôn 4, Xã Cư M’lan, Huyện Ea Súp
Điện thoại: 02623688469
636370 Điểm BĐVHX Cư Kbang Thôn 3, Xã Cư K’Bang, Huyện Ea Súp
Điện thoại: 02623502488
636441 Điểm BĐVHX Trung Đoàn 737 Thôn 4 , Đội 5, Xã Ia Rvê, Huyện Ea Súp
Điện thoại: 3660515
636442 Điểm BĐVHX Ia RVê Thôn 4, đội 5, Xã Ia Rvê, Huyện Ea Súp
Điện thoại: 660516
Mã bưu điện Ea Súp, Đắk Lăk
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn