Mã bưu điện Cai Lậy, Tiền Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Cai Lậy thuộc tỉnh Tiền Giang: Cai Lậy, Nhị Quý, Bình Phú, Mỹ Phước Tây, Ba Dừa, Tân Phú, Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc, Thạnh Lộc, Mỹ Long, Cẩm Sơn, Phú An, Hiệp Đức, Hội Xuân, Long Tiên, Tân Phong, Tam Bình, Ngũ Hiệp, Đại lý bưu điện Hưng Long, Bưu cục văn phòng Cai Lậy

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
864100 Bưu cục cấp 2 Cai Lậy Sô´62, Đường Quốc Lộ 1a, Thị Trấn Cai Lậy, Huyện Cai Lậy
Điện thoại: 0733826503
864186 Bưu cục cấp 3 Nhị Quý Ấp Quí Thạnh, Xã Tân Hội, Huyện Cai Lậy
Điện thoại: 0733814001
864270 Bưu cục cấp 3 Bình Phú Ấp Bình Tịnh, Xã Bình Phú, Huyện Cai Lậy
Điện thoại: 0733816001
864230 Bưu cục cấp 3 Mỹ Phước Tây Ấp Kinh 12, Xã Mỹ Phước Tây, Huyện Cai Lậy
Điện thoại: 0733827363
864440 Bưu cục cấp 3 Ba Dừa Ấp 17, Xã Long Trung, Huyện Cai Lậy
Điện thoại: 0733811662
864190 Điểm BĐVHX Tân Phú Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Phú, Huyện Cai Lậy
Điện thoại: 0733814255
864300 Điểm BĐVHX Mỹ Thành Nam Ấp 6, Xã Mỹ Thành Nam, Huyện Cai Lậy
Điện thoại: 0733816618
864320 Điểm BĐVHX Mỹ Thành Bắc Ấp 1, Xã Mỹ Thành Bắc, Huyện Cai Lậy
Điện thoại: 0733813063
864260 Điểm BĐVHX Thạnh Lộc Ấp 3, Xã Thạnh Lộc, Huyện Cai Lậy
Điện thoại: 0733813002
864540 Điểm BĐVHX Mỹ Long Ấp Mỹ Hội, Xã Mỹ Long, Huyện Cai Lậy
Điện thoại: 0733814254
864340 Điểm BĐVHX Cẩm Sơn Ấp 1, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cai Lậy
Điện thoại: 0733816902
864350 Điểm BĐVHX Phú An Ấp 2, Xã Phú An, Huyện Cai Lậy
Điện thoại: 0733823544
864370 Điểm BĐVHX Hiệp Đức Ấp Hiệp Nhơn, Xã Hiệp Đức, Huyện Cai Lậy
Điện thoại: 0733816046
864380 Điểm BĐVHX Hội Xuân Ấp Hội Trí, Xã Hội Xuân, Huyện Cai Lậy
Điện thoại: 0733912001
864490 Điểm BĐVHX Long Tiên Ấp Mỹ Lợi B, Xã Long Tiên, Huyện Cai Lậy
Điện thoại: 0733811766
864400 Điểm BĐVHX Tân Phong Ấp Tân Bường B, Xã Tân Phong, Huyện Cai Lậy
Điện thoại: 0733810001
864510 Điểm BĐVHX Tam Bình Ấp Bình Thuận, Xã Tam Bình, Huyện Cai Lậy
Điện thoại: 0733828363
864470 Điểm BĐVHX Ngũ Hiệp Ấp Hòa Hảo, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Cai Lậy
Điện thoại: 0733812946
864441 Đại lý bưu điện Hưng Long Ấp 12, Xã Long Trung, Huyện Cai Lậy
Điện thoại: 828692
864240 Bưu cục văn phòng Cai Lậy Khu 1, Thị Trấn Cai Lậy, Huyện Cai Lậy
Điện thoại: 828692
Mã bưu điện Cai Lậy, Tiền Giang
2.3 (45.71%) 7 votes
Bình luận của bạn