Mã bưu điện Gò Công Tây, Tiền Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Gò Công Tây thuộc tỉnh Tiền Giang, bao gồm: Gò Công Tây, Đồng Sơn, Long Bình, Thạnh Trị, Yên Luông, Đồng Thạnh, Thành Công, Bình Phú, Thạnh Nhựt, Bình Nhì, Vĩnh Hựu, Long Vĩnh, Bình Tân, Bưu cục văn phòng Gò Công Tây

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
862400 Bưu cục cấp 2 Gò Công Tây Ấp Hạ, Thị Trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây
Điện thoại: 0733838351
862480 Bưu cục cấp 3 Đồng Sơn Ấp Thạnh Thới, Xã Đồng Sơn, Huyện Gò Công Tây
Điện thoại: 0733996777
862590 Bưu cục cấp 3 Long Bình Ấp Khương Ninh, Xã Long Bình, Huyện Gò Công Tây
Điện thoại: 0733830250
862420 Điểm BĐVHX Thạnh Trị Ấp Thạnh An, Xã Thạnh Trị, Huyện Gò Công Tây
Điện thoại: 0733838117
862440 Điểm BĐVHX Yên Luông Ấp Long Bình, Xã Yên Luông, Huyện Gò Công Tây
Điện thoại: 0733891050
862470 Điểm BĐVHX Đồng Thạnh Ấp Lợi An, Xã Đồng Thạnh, Huyện Gò Công Tây
Điện thoại: 0733996114
862456 Điểm BĐVHX Thành Công Ấp Bình Nhựt, Xã Thành Công, Huyện Gò Công Tây
Điện thoại: 0733891001
862460 Điểm BĐVHX Bình Phú Ấp Bình Phú, Xã Bình Phú, Huyện Gò Công Tây
Điện thoại: 0733996131
862500 Điểm BĐVHX Thạnh Nhựt Ấp Bình Tây, Xã Thạnh Nhựt, Huyện Gò Công Tây
Điện thoại: 0733997019
862490 Điểm BĐVHX Bình Nhì Ấp Bình Đông Trung, Xã Bình Nhì, Huyện Gò Công Tây
Điện thoại: 0733839313
862510 Điểm BĐVHX Vĩnh Hựu Ấp Thạnh Thới, Xã Vĩnh Hựu, Huyện Gò Công Tây
Điện thoại: 0733839050
862540 Điểm BĐVHX Long Vĩnh Ấp Hưng Hòa Nam, Xã Long Vĩnh, Huyện Gò Công Tây
Điện thoại: 0733830400
862610 Điểm BĐVHX Bình Tân Ấp Thuận Trị, Xã Bình Tân, Huyện Gò Công Tây
Điện thoại: 0733830230
862580 Bưu cục văn phòng Gò Công Tây Ấp Hạ, Thị Trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây
Điện thoại: 0733830230
Mã bưu điện Gò Công Tây, Tiền Giang
1.3 (25.26%) 19 votes
Bình luận của bạn