Mã bưu điện Cát Hải, Hải Phòng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Cát Hải thuộc tỉnh Hải Phòng, bao gồm: Cát Hải, Thị Trấn Cát Bà, KHL Cát Hải, Hòa Quang, Xuân Đám, Trân Châu, Hải Sơn, Việt Hải, Hiền Hào, Gia Luận, Phù Long, Đồng Bài, Nghĩa Lộ, Văn Phong, Hoàng Châu, Bưu cục văn phòng VP BĐH Cát Hải

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
187300 Bưu cục cấp 2 Cát Hải Sô´0, Tiểu Khu 1b, Thị Trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải
Điện thoại: 031.3888951
187310 Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Cát Bà Sô´0, Tiểu Khu 2a, Thị Trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải
Điện thoại: 031.888566
187460 Bưu cục cấp 3 KHL Cát Hải Khu Dân Cư Vườn Quốc Gia, Thị Trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải
Điện thoại: 031.888566
187380 Bưu cục cấp 3 Hòa Quang Sô´0, Khu Lục Độ, Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải
Điện thoại: 031.3886301
187350 Điểm BĐVHX Xuân Đám Thôn Thôn 3, Xã Xuân Đám, Huyện Cát Hải
Điện thoại: 888765
187330 Điểm BĐVHX Trân Châu Thôn Bến, Xã Trân Châu, Huyện Cát Hải
Điện thoại: 888815
187338 Điểm BĐVHX Hải Sơn Thôn Hải Sơn, Xã Trân Châu, Huyện Cát Hải
Điện thoại: 031 3688141
187320 Điểm BĐVHX Việt Hải Xóm Xóm 2, Xã Việt Hải, Huyện Cát Hải
Điện thoại: 888734
187360 Điểm BĐVHX Hiền Hào Thôn Thôn 2, Xã Hiền Hào, Huyện Cát Hải
Điện thoại: 888831
187340 Điểm BĐVHX Gia Luận Thôn Thôn 2, Xã Gia Luận, Huyện Cát Hải
Điện thoại: 888816
187370 Điểm BĐVHX Phù Long Thôn Thôn Nam, Xã Phù Long, Huyện Cát Hải
Điện thoại: 886223
187390 Điểm BĐVHX Đồng Bài Thôn Trung, Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải
Điện thoại: 886460
187410 Điểm BĐVHX Nghĩa Lộ Sô´0, Thôn Minh Tân, Xã Nghĩa Lộ, Huyện Cát Hải
Điện thoại: 886400
187400 Điểm BĐVHX Văn Phong Thôn Phong Niên, Xã Văn Phong, Huyện Cát Hải
Điện thoại: 886353
187420 Điểm BĐVHX Hoàng Châu Thôn Đình, Xã Hoàng Châu, Huyện Cát Hải
Điện thoại: 886534
187470 Bưu cục văn phòng VP BĐH Cát Hải Khu Dân Cư Vườn Quốc Gia, Thị Trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải
Điện thoại: 0313.888951
Mã bưu điện Cát Hải, Hải Phòng
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn