Mã bưu điện Châu Thành, Long An

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 13 địa chỉ Bưu điện ở Châu Thành, Long An: Bưu cục cấp 2 Châu Thành, Điểm BĐVHX Thuận Mỹ, Điểm BĐVHX An Lục Long, Điểm BĐVHX Dương Xuân Hội, Điểm BĐVHX Hòa Phú, Điểm BĐVHX Phú Ngãi Trị, Điểm BĐVHX Bình Quới, Điểm BĐVHX Long Trì, Điểm BĐVHX Thanh Vĩnh Đông, Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh, Điểm BĐVHX Thanh Phú Long, Điểm BĐVHX Vĩnh Công, Hòm thư Công cộng Châu Thành 01

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
851800 Bưu cục cấp 2 Châu Thành Sô´47, Hẻm Khóm 3, Đường 827, Thị Trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02723877008
851890 Điểm BĐVHX Thuận Mỹ Ấp Bình Trị 1, Xã Thuận Mỹ, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 072879008
851850 Điểm BĐVHX An Lục Long Ấp Lộ Đá, Xã An Lục Long, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 072877747
851820 Điểm BĐVHX Dương Xuân Hội Ấp Mỹ Xuân, Xã Dương Xuân Hội, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 072877944
852000 Điểm BĐVHX Hòa Phú Ấp 2, Xã Hoà Phú, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 072877844
851940 Điểm BĐVHX Phú Ngãi Trị Ấp Phú Xuân 1, Xã Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 072662855
851950 Điểm BĐVHX Bình Quới Ấp Kỳ Châu, Xã Bình Qưới, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 072661008
851830 Điểm BĐVHX Long Trì Ấp Long Thành, Xã Long Trì, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 072661008
851910 Điểm BĐVHX Thanh Vĩnh Đông Ấp Xuân Hòa 2, Xã Thanh Vĩnh Đông, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 072661008
851960 Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh Ấp 8, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 072661008
851870 Điểm BĐVHX Thanh Phú Long Ấp Thanh Tân, Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 072664007
851990 Điểm BĐVHX Vĩnh Công Ấp 8, Xã Vĩnh Công, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 072671440
851929 Hòm thư Công cộng Châu Thành 01 Ấp 8, Xã Phước Tân Hưng, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 072671440
Mã bưu điện Châu Thành, Long An
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn