Mã bưu điện Tân Trụ, Long An

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Tân Trụ thuộc tỉnh Long An, bao gồm: Tân Trụ, Lạc Tấn, Bình Trinh Đông, Mỹ Bình, Đức Tân, Nhựt Ninh, An Nhựt Tân, Quê Mỹ Thạnh, Bình Lãng, Tân Phước Tây, Bình Tịnh

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
852100 Bưu cục cấp 2 Tân Trụ Ấp Tân Bình, Thị Trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ
Điện thoại: 02723867008
852150 Điểm BĐVHX Lạc Tấn Ấp 5, Xã Lạc Tấn, Huyện Tân Trụ
Điện thoại: 072889008
852220 Điểm BĐVHX Bình Trinh Đông Ấp Bình Đông, Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ
Điện thoại: 072867589
852130 Điểm BĐVHX Mỹ Bình Ấp Bình Tây, Xã Mỹ Bình, Huyện Tân Trụ
Điện thoại: 072889289
852190 Điểm BĐVHX Đức Tân Ấp Bình Lợi, Xã Đức Tân, Huyện Tân Trụ
Điện thoại: 072867588
852200 Điểm BĐVHX Nhựt Ninh Ấp Bình Thạnh, Xã Nhựt Ninh, Huyện Tân Trụ
Điện thoại: 072868017
852110 Điểm BĐVHX An Nhựt Tân Ấp 2, Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ
Điện thoại: 072868016
852140 Điểm BĐVHX Quê Mỹ Thạnh Ấp 2, Xã Quê Mỹ Thạnh, Huyện Tân Trụ
Điện thoại: 072889948
852176 Điểm BĐVHX Bình Lãng Ấp Bình Đức, Xã Bình Lãng, Huyện Tân Trụ
Điện thoại: 072866008
852217 Điểm BĐVHX Tân Phước Tây Ấp 2, Xã Tân Phước Tây, Huyện Tân Trụ
Điện thoại: 072866009
852183 Điểm BĐVHX Bình Tịnh Ấp Bình Điện, Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ
Điện thoại: 072868010
Mã bưu điện Tân Trụ, Long An
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn