Mã bưu điện Kiến Tường, Long An

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Kiến Tường thuộc tỉnh Long An, bao gồm: Thị xã Kiến Tường, Bình Hiệp, Thạnh Trị, Thạnh Hưng, Bình Tân, Tuyên Thạnh

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
855600 Bưu cục cấp 2 Thị xã Kiến Tường Sô´14, Đường 30 tháng 4, Phường 1, Thị xã Kiến Tường
Điện thoại: 02723841008
855710 Điểm BĐVHX Bình Hiệp Ấp Ông Nhan Tây, Xã Bình Hiệp, Thị xã Kiến Tường
Điện thoại: 02723841008
855705 Điểm BĐVHX Thạnh Trị Ấp 2, Xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường
Điện thoại: 02723841008
855740 Điểm BĐVHX Thạnh Hưng Ấp Bào Môn, Xã Thạch Hưng, Thị xã Kiến Tường
Điện thoại: 02723841008
855720 Điểm BĐVHX Bình Tân Ấp Gò Tranh, Xã Bình Tân, Thị xã Kiến Tường
Điện thoại: 02723841008
855730 Điểm BĐVHX Tuyên Thạnh Ấp Bắc Chan 1, Xã Tuyên Thạnh, Thị xã Kiến Tường
Điện thoại: 02723841008
Mã bưu điện Kiến Tường, Long An
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn