Mã bưu điện Chợ Mới, An Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Chợ Mới thuộc tỉnh An Giang, tìm mã bưu điện: Chợ Mới, Mỹ Luông, Cái Tàu Thượng, Mỹ Hội Đông, Mỹ Hiệp, Bắc An Hoà, Long Giang, Vàm Nao, Kiến Thành, Long Kiến, Hòa Bình, An Thạnh Trung, Long Điền A, Long Điền B, Bình Phước Xuân, Tấn Mỹ, Hòa An, Hội An, Nhơn Mỹ, Kiến An, Mỹ An

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
881600 Bưu cục cấp 2 Chợ Mới Sô´5, Đường Lê Lợi, Thị trấn Chợ Mới , Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 883201
881900 Bưu cục cấp 3 Mỹ Luông Ấp Thị 1, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 885907
881760 Điểm BĐVHX Cái Tàu Thượng Ấp Thị, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 884200
881880 Điểm BĐVHX Mỹ Hội Đông Ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 622200
881980 Điểm BĐVHX Mỹ Hiệp Ấp Thị, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 634650
881740 Điểm BĐVHX Bắc An Hoà Ấp An Thuận, Xã Hoà Bình, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 638100
881800 Điểm BĐVHX Long Giang Ấp Long Thạnh 2, Xã Long Giang, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 890300
881890 Điểm BĐVHX Vàm Nao Ấp Mỹ Hội, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 632100
881700 Điểm BĐVHX Kiến Thành Ấp Kiến Thuận 2, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 631555
882000 Điểm BĐVHX Long Kiến Ấp Long Định, Xã Long Kiến , Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 636444
881741 Điểm BĐVHX Hòa Bình Ấp An Lương, Xã Hoà Bình, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 638534
881830 Điểm BĐVHX An Thạnh Trung Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Trung , Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 621637
881660 Điểm BĐVHX Long Điền A Ấp Long Định, Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 615499
881680 Điểm BĐVHX Long Điền B Ấp Long Quới 2, Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 617511
881961 Điểm BĐVHX Bình Phước Xuân Ấp Bình Trung, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 637005
881780 Điểm BĐVHX Tấn Mỹ Ấp Tấn Phước, Xã Tấn Mỹ , Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 880000
881940 Điểm BĐVHX Hòa An Ấp Bình Thạnh 1, Xã Hoà An, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 881100
881761 Điểm BĐVHX Hội An Ấp An Phú, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 623123
881720 Điểm BĐVHX Nhơn Mỹ Ấp Mỹ Hòa, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 882800
881850 Điểm BĐVHX Kiến An Ấp Hòa Thượng, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 618001
881928 Điểm BĐVHX Mỹ An Ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 884227
Mã bưu điện Chợ Mới, An Giang
3 (60%) 4 votes
Bình luận của bạn