Mã bưu điện Long xuyên, An Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 12 địa chỉ Bưu điện ở Long xuyên, An Giang: Bưu cục cấp 1 Long Xuyên, Bưu cục cấp 3 Mỹ Long, Bưu cục cấp 3 Vàm Cống, Bưu cục cấp 3 Bắc An Hòa, Điểm BĐVHX Mỹ Hòa Hưng, Điểm BĐVHX Mỹ Khánh, Bưu cục Hệ 1 Hệ 1 An Giang, Hòm thư Công cộng số 27, Bưu cục văn phòng VP BĐT An Giang, Bưu cục văn phòng VP TTKTVC Long Xuyên, Bưu cục cấp 3 Mỹ Quý, Bưu cục cấp 3 Bưu cục HCC An Giang

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
880000 Bưu cục cấp 1 Long Xuyên Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
Điện thoại: 0763955955
881000 Bưu cục cấp 3 Mỹ Long Sô´11-13, Đường Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên
Điện thoại: 840986
881360 Bưu cục cấp 3 Vàm Cống Sô´20/12, Khóm Đông Thạnh, Phường Mỹ Thạnh , Thành phố Long Xuyên
Điện thoại: 831108
881010 Bưu cục cấp 3 Bắc An Hòa Sô´14, Đường Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên
Điện thoại: 847580
881410 Điểm BĐVHX Mỹ Hòa Hưng Ấp Mỹ An II, Xã Mỹ Hoà Hưng , Thành phố Long Xuyên
Điện thoại: 851121
881400 Điểm BĐVHX Mỹ Khánh Ấp Bình Hòa II, Xã Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên
Điện thoại: 878389
880900 Bưu cục Hệ 1 Hệ 1 An Giang Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
Điện thoại: 853076
881106 Hòm thư Công cộng số 27 Sô´5, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
Điện thoại: 853076
881120 Bưu cục văn phòng VP BĐT An Giang Sô´05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
Điện thoại: 0763855025
881220 Bưu cục văn phòng VP TTKTVC Long Xuyên Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
Điện thoại: 0763855210
881540 Bưu cục cấp 3 Mỹ Quý Sô´04, Đường Phạm Cự Lượng, Phường Mỹ Quý , Thành phố Long Xuyên
Điện thoại: 0763959400
881115 Bưu cục cấp 3 Bưu cục HCC An Giang Sô´05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
Điện thoại: 0763959400
Mã bưu điện Long xuyên, An Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn