Mã bưu điện Châu Thành, An Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Châu Thành thuộc tỉnh An Giang, bao gồm: Châu Thành, Bình Hòa, An Hòa, Bình Thạnh, Cần Đăng, Vĩnh An, Vĩnh Nhuận, Vĩnh Lợi, Vĩnh Thành, Vĩnh Hanh, Tân Phú, Hòm thư Công cộng hộp thư số 10, Hòm thư Công cộng hộp thư số 9

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
882200 Bưu cục cấp 2 Châu Thành Sô´QL 91, Ấp Hòa Phú III, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 836900
882230 Điểm BĐVHX Bình Hòa Sô´tổ 20, Ấp Phú Hòa II, Xã Bình Hoà, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 837100
882310 Điểm BĐVHX An Hòa Ấp An Hòa, Xã An Hòa, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 837500
882250 Điểm BĐVHX Bình Thạnh Ấp Thạnh Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 666222
882270 Điểm BĐVHX Cần Đăng Sô´tổ 13, Ấp Cần Thạnh, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 838300
882350 Điểm BĐVHX Vĩnh An Ấp Vĩnh Qưới, Xã Vĩnh An, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 839300
882360 Điểm BĐVHX Vĩnh Nhuận Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Nhuận, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 660100
882320 Điểm BĐVHX Vĩnh Lợi Ấp Hòa Lợi 2, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 661001
882300 Điểm BĐVHX Vĩnh Thành Ấp Trung Thành, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 662000
882330 Điểm BĐVHX Vĩnh Hanh Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 669100
882290 Điểm BĐVHX Tân Phú Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 663100
882286 Hòm thư Công cộng hộp thư số 10 Ấp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Bình, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 663100
882266 Hòm thư Công cộng hộp thư số 9 Ấp Hòa Thạnh, Xã Hoà Bình Thạnh, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 663100
Mã bưu điện Châu Thành, An Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn