Mã bưu điện Châu Phú, An Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Châu Phú thuộc tỉnh An Giang: Châu Phú, Cái Dầu, Mỹ Phú, Bình Thủy, Bình Mỹ, Mỹ Đức, Bình Chánh, Bình Phú, Ô Long Vỹ, Thạnh Mỹ Tây, Vĩnh Thạnh Trung, Đào Hữu Cảnh, Hòm thư Công cộng hộp thư số 7, Hòm thư Công cộng hộp thư số 8

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
882800 Bưu cục cấp 2 Châu Phú Sô´327, Ấp Vĩnh Lộc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 688222
882801 Điểm BĐVHX Cái Dầu Sô´tổ 24, Ấp Vĩnh Phúc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 687700
882870 Điểm BĐVHX Mỹ Phú Sô´tổ 16, Ấp Mỹ Hưng, Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 886200
882950 Điểm BĐVHX Bình Thủy Sô´tổ 19, Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thuỷ, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 671400
882930 Điểm BĐVHX Bình Mỹ Sô´tổ 13, Ấp Bình Hưng 1, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 889800
882880 Điểm BĐVHX Mỹ Đức Sô´tổ 01, Ấp Mỹ Thiện, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 886522
882910 Điểm BĐVHX Bình Chánh Sô´tổ 4, Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Chánh, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 679165
882920 Điểm BĐVHX Bình Phú Sô´tổ 13, Ấp Bình Đức, Xã Bình Phú, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 679300
882840 Điểm BĐVHX Ô Long Vỹ Sô´tổ 04, Ấp Long An, Xã Ô Long Vĩ, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 677500
882850 Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ Tây Sô´tổ 5, Ấp Bờ Dâu, Xã Thạnh Mỹ Tây, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 815100
882820 Điểm BĐVHX Vĩnh Thạnh Trung Sô´tổ 20, Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 686099
882860 Điểm BĐVHX Đào Hữu Cảnh Sô´tổ 06, Ấp Hưng Thới, Xã Đào Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 675100
882907 Hòm thư Công cộng hộp thư số 7 Ấp Bình Chánh, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 675100
884913 Hòm thư Công cộng hộp thư số 8 Ấp Khánh Hòa, Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 675100
Mã bưu điện Châu Phú, An Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn