Mã bưu điện Châu Phú, An Giang

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Châu Phú thuộc tỉnh An Giang: Châu Phú, Cái Dầu, Mỹ Phú, Bình Thủy, Bình Mỹ, Mỹ Đức, Bình Chánh, Bình Phú, Ô Long Vỹ, Thạnh Mỹ Tây, Vĩnh Thạnh Trung, Đào Hữu Cảnh, Hòm thư Công cộng hộp thư số 7, Hòm thư Công cộng hộp thư số 8

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
882800 Bưu cục cấp 2 Châu Phú Sô´327, Ấp Vĩnh Lộc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 688222
882801 Điểm BĐVHX Cái Dầu Sô´tổ 24, Ấp Vĩnh Phúc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 687700
882870 Điểm BĐVHX Mỹ Phú Sô´tổ 16, Ấp Mỹ Hưng, Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 886200
882950 Điểm BĐVHX Bình Thủy Sô´tổ 19, Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thuỷ, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 671400
882930 Điểm BĐVHX Bình Mỹ Sô´tổ 13, Ấp Bình Hưng 1, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 889800
882880 Điểm BĐVHX Mỹ Đức Sô´tổ 01, Ấp Mỹ Thiện, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 886522
882910 Điểm BĐVHX Bình Chánh Sô´tổ 4, Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Chánh, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 679165
882920 Điểm BĐVHX Bình Phú Sô´tổ 13, Ấp Bình Đức, Xã Bình Phú, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 679300
882840 Điểm BĐVHX Ô Long Vỹ Sô´tổ 04, Ấp Long An, Xã Ô Long Vĩ, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 677500
882850 Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ Tây Sô´tổ 5, Ấp Bờ Dâu, Xã Thạnh Mỹ Tây, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 815100
882820 Điểm BĐVHX Vĩnh Thạnh Trung Sô´tổ 20, Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 686099
882860 Điểm BĐVHX Đào Hữu Cảnh Sô´tổ 06, Ấp Hưng Thới, Xã Đào Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 675100
882907 Hòm thư Công cộng hộp thư số 7 Ấp Bình Chánh, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 675100
884913 Hòm thư Công cộng hộp thư số 8 Ấp Khánh Hòa, Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú
Điện thoại: 675100
Mã bưu điện Châu Phú, An Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn