Mã bưu điện Phú Tân, An Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Phú Tân thuộc tỉnh An Giang, tìm mã bưu điện: Phú Tân, Chợ Vàm, Phú Thọ, Phú Lâm, Tân Hòa, Phú An, Phú Hưng, Phú Long, Phú Thành, Phú Bình, Hiệp Xương, Phú Xuân, Hòa Lạc, Bình Thạnh Đông, Hòm thư Công cộng số 11, Hòm thư Công cộng số 12, Hòm thư Công cộng số 13, Hòm thư Công cộng số 14

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
882500 Bưu cục cấp 2 Phú Tân Ấp Trung Hòa, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 827272
882670 Điểm BĐVHX Chợ Vàm Sô´tổ 10, Ấp Phú Vinh, Thị trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 829500
882650 Điểm BĐVHX Phú Thọ Sô´tổ 42, Ấp Phú Mỹ Thượng, Xã Phú Thọ, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 828001
882610 Điểm BĐVHX Phú Lâm Sô´tổ 7, Ấp Phú Lợi, Xã Phú Lâm, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 820001
882540 Điểm BĐVHX Tân Hòa Sô´tổ 1, Ấp Hậu Giang 1, Xã Tân Hoà, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 584622
882660 Điểm BĐVHX Phú An Sô´tổ 2, Ấp Phú Quới, Xã Phú An, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 282133
882590 Điểm BĐVHX Phú Hưng Sô´tổ 4, Ấp Hưng Thới 1, Xã Phú Hưng, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 584000
882570 Điểm BĐVHX Phú Long Sô´tổ 1, Ấp Phú Đông, Xã Phú Long, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 581855
882560 Điểm BĐVHX Phú Thành Sô´tổ 7, Ấp Phú Thượng, Xã Phú Thành, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 811800
882550 Điểm BĐVHX Phú Bình Sô´tổ 3, Ấp Bình Phú 2, Xã Phú Bình, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 811500
882680 Điểm BĐVHX Hiệp Xương Sô´tổ 14, Ấp Hiệp Hòa, Xã Hiệp Xương, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 828933
882620 Điểm BĐVHX Phú Xuân Sô´tổ 8, Ấp Phú Đông, Xã Phú Xuân , Huyện Phú Tân
Điện thoại: 588222
882580 Điểm BĐVHX Hòa Lạc Sô´tổ 8, Ấp Hòa Bình 2, Xã Hoà Lạc, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 811100
882690 Điểm BĐVHX Bình Thạnh Đông Sô´tổ 9, Ấp Bình Trung 2, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 828700
882704 Hòm thư Công cộng số 11 Ấp Long Hòa 2, Xã Long Hòa, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 828700
882527 Hòm thư Công cộng số 12 Ấp Châu Giang, Xã Phú Hiệp, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 828700
882741 Hòm thư Công cộng số 13 Ấp Phú Cường A, Xã Phú Thạnh , Huyện Phú Tân
Điện thoại: 828700
882717 Hòm thư Công cộng số 14 Ấp Trung Hòa, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 828700
Mã bưu điện Phú Tân, An Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn