Mã bưu điện Tri Tôn, An Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Tri Tôn thuộc tỉnh An Giang, bao gồm: Tri Tôn, Ba Chúc, Cô Tô, Tà Đảnh, Ô Lâm, An Tức, Lê Trì, Tân Tuyến, Lương Phi, Ba Chúc, Núi Tô, Vĩnh Gia, Lương An Trà, Lạc Quới, Hòm thư Công cộng số 25, Hòm thư Công cộng số 26

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
884300 Bưu cục cấp 2 Tri Tôn Sô´140, Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn
Điện thoại: 874001
884370 Điểm BĐVHX Ba Chúc Khóm An Hòa B, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn
Điện thoại: 872666
884390 Điểm BĐVHX Cô Tô Ấp Tô Bình, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn
Điện thoại: 873301
884440 Điểm BĐVHX Tà Đảnh Sô´tổ 1, Ấp Tân Bình, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn
Điện thoại: 892301
884430 Điểm BĐVHX Ô Lâm Sô´tổ 12, Ấp Phước Lộc, Xã Ô Lâm, Huyện Tri Tôn
Điện thoại: 873200
884450 Điểm BĐVHX An Tức Sô´tổ 31, Ấp Ninh Hòa, Xã An Tức, Huyện Tri Tôn
Điện thoại: 771001
884470 Điểm BĐVHX Lê Trì Sô´tổ 1, Ấp An Thạnh, Xã Lê Trì, Huyện Tri Tôn
Điện thoại: 872222
884460 Điểm BĐVHX Tân Tuyến Sô´tổ 1, Ấp Tân Bình, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn
Điện thoại: 873001
884401 Điểm BĐVHX Lương Phi Sô´tổ 2, Ấp An Nhơn, Xã Lương Phi, Huyện Tri Tôn
Điện thoại: 894066
884371 Điểm BĐVHX Ba Chúc Khóm An Hòa B, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn
Điện thoại: 872400
884340 Điểm BĐVHX Núi Tô Sô´tổ 19, Ấp Tô Thuận, Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn
Điện thoại: 770777
884490 Điểm BĐVHX Vĩnh Gia Ấp Vĩnh Cầu, Xã Vĩnh Gia, Huyện Tri Tôn
Điện thoại: 893100
884420 Điểm BĐVHX Lương An Trà Sô´tổ 10, Ấp Giồng Cát, Xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn
Điện thoại: 787002
884480 Điểm BĐVHX Lạc Quới Ấp Vĩnh Thuận, Xã Lạc Qưới, Huyện Tri Tôn
Điện thoại: 872800
884362 Hòm thư Công cộng số 25 Ấp An Lộc, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn
Điện thoại: 872800
884504 Hòm thư Công cộng số 26 Ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn
Điện thoại: 872800
Mã bưu điện Tri Tôn, An Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn