Mã bưu điện Tịnh Biên, An Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang: Tịnh Biên, Chi Lăng, Xuân Tô, Thới Sơn, An Phú, An Hảo, Nhơn Hưng, An Cư, Núi Voi, Tân Lợi, Văn Giáo, Hòm thư Công cộng số 21, Hòm thư Công cộng số 22, Hòm thư Công cộng số 23, Hòm thư Công cộng số 24

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
884000 Bưu cục cấp 2 Tịnh Biên Sô´tổ 7, Khóm Trà Sư, Thị Trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên
Điện thoại: 875229
884070 Bưu cục cấp 3 Chi Lăng Sô´tổ 12, Khóm I, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên
Điện thoại: 877200
884030 Bưu cục cấp 3 Xuân Tô Sô´tổ 17, Ấp Xuân Hòa, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên
Điện thoại: 876100
884150 Điểm BĐVHX Thới Sơn Sô´tổ 1, Ấp Sơn Tây, Xã Thới Sơn, Huyện Tịnh Biên
Điện thoại: 875201
884130 Điểm BĐVHX An Phú Sô´tổ 09, Ấp Phú Hòa, Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên
Điện thoại: 875221
884100 Điểm BĐVHX An Hảo Sô´tổ 6, Ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên
Điện thoại: 760098
884020 Điểm BĐVHX Nhơn Hưng Sô´tổ 15, Ấp Tây Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên
Điện thoại: 875209
884140 Điểm BĐVHX An Cư Sô´tổ 10, Ấp Phô Thi, Xã An Cư, Huyện Tịnh Biên
Điện thoại: 768030
884160 Điểm BĐVHX Núi Voi Sô´tổ 2, Ấp Núi Voi, Xã Núi Voi, Huyện Tịnh Biên
Điện thoại: 877066
884090 Điểm BĐVHX Tân Lợi Sô´tổ 06, Ấp Tân Long, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên
Điện thoại: 877939
884050 Điểm BĐVHX Văn Giáo Sô´tổ 08, Ấp Mằng Rò, Xã Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên
Điện thoại: 740466
884043 Hòm thư Công cộng số 21 Ấp Tân Biên, Xã An Nông, Huyện Tịnh Biên
Điện thoại: 740466
884124 Hòm thư Công cộng số 22 Ấp Tân Thành, Xã Tân Lập, Huyện Tịnh Biên
Điện thoại: 740466
884039 Hòm thư Công cộng số 23 Ấp Xuân Hòa, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên
Điện thoại: 740466
884065 Hòm thư Công cộng số 24 Ấp Vĩnh Tây, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên
Điện thoại: 740466
Mã bưu điện Tịnh Biên, An Giang
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn