Mã bưu điện Chư Sê, Gia Lai

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Chư Sê trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Chư Sê.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
604700 Bưu cục cấp 2 Chư Sê Sô´723, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 02963851102
604790 Điểm BĐVHX Ayun Làng Tung Ke 1, Xã A Yun, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 884309
604760 Điểm BĐVHX Ia LBá Thôn Tứ Kỳ Nam, Xã AL Bá, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 884301
604810 Điểm BĐVHX Bờ Ngoong Thôn Đồng Tâm, Xã Bờ Ngoong, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 884501
604840 Điểm BĐVHX Ia Tiêm Thôn 19, Xã Ia Tiêm, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 898546
604870 Điểm BĐVHX Ia Glai Thôn Điểm 3, Xã Ia Glai, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 3767502
604890 Điểm BĐVHX Dun Thôn Greo Pết, Xã Dun, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 851520
604920 Điểm BĐVHX Ia Hlốp Thôn 1, Xã Ia Hlốp, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 551001
604940 Điểm BĐVHX Ia Blang Thôn 3, Xã Ia Blang, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 552001
605030 Điểm BĐVHX Hbông Làng Dek, Xã H Bông, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 851113
604970 Điểm BĐVHX Ia Ko Làng O Bung, Xã Ia Ko, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 851620
605149 Điểm BĐVHX Bar Măih Làng Phăm Klăn 2, Xã Bar Măih, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 863985
605157 Điểm BĐVHX Chư Pơng Thôn Kênh Siêu, Xã Chư Pơng, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 830822
604702 Đại lý bưu điện Ngã Ba Chư Sê Tổ Dân phố 3, Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 885618
605002 Hòm thư Công cộng Xã Ia Pal Thôn 1, Xã Ia Pal, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 885618
605023 Hòm thư Công cộng Xã Kông HTok Thôn Chư Ruỗi, Xã Kông HTok, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 885618
Mã bưu điện Chư Sê, Gia Lai
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn