Mã bưu điện Cư Jút, Đắk Nông

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Cư Jút/Đắk Nông với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
642400 Bưu cục cấp 2 Cư Jút Khối 6, Thị Trấn Ea T’Ling, Huyện Cư Jút
Điện thoại: 05013.882239
642460 Bưu cục cấp 3 Nam Dong Thôn Trung Tâm, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút
Điện thoại: 05013.680032
642600 Điểm BĐVHX Trúc Sơn Thôn 6, Xã Trúc Sơn, Huyện Cư Jút
Điện thoại: 050.882225
642550 Điểm BĐVHX Đắk Wil Buôn Trum, Xã Đắk Wil, Huyện Cư Jút
Điện thoại: 050.680363
642580 Điểm BĐVHX Cư Knia Thôn 4, Xã Cư Knia, Huyện Cư Jút
Điện thoại: 050.680372
642490 Điểm BĐVHX Ea Pô Thôn Đắk Thanh, Xã Ea Pô, Huyện Cư Jút
Điện thoại: 680650
642540 Điểm BĐVHX Đắk Rông Thôn 14, Xã Đắk Drông, Huyện Cư Jút
Điện thoại: 684041
642418 Điểm BĐVHX Tâm Thắng Thôn 1, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút
Điện thoại: 0501.3883976
Mã bưu điện Cư Jút, Đắk Nông
4.8 (95%) 20 votes
Bình luận của bạn