Mã bưu điện Krông Nô, Đắk Nông

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Krông Nô thuộc tỉnh Đắk Nông, bao gồm: Krông Nô, Quảng Phú, Nam Nung, Nam Xuân, Buôn Choah, Đức Xuyên, Nâm N Đir, Đăk Mâm

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
642100 Bưu cục cấp 2 Krông Nô Khối Trung Tâm, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô
Điện thoại: 05013.584887
642240 Điểm BĐVHX Quảng Phú Thôn Phú Trung, Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô
Điện thoại: 050.581265
642260 Điểm BĐVHX Nam Nung Buôn J Răh, Xã Nam Nung, Huyện Krông Nô
Điện thoại: 050.582601
642160 Điểm BĐVHX Nam Xuân Thôn Đắk Xuân, Xã Nam Xuân, Huyện Krông Nô
Điện thoại: 05013596234
642157 Điểm BĐVHX Buôn Choah Thôn 1, Xã Buôn Choah, Huyện Krông Nô
Điện thoại: 050.582618
642228 Điểm BĐVHX Đức Xuyên Thôn Xuyên Hải, Xã Đức Xuyên, Huyện Krông Nô
Điện thoại: 05013.581034
642268 Điểm BĐVHX Nâm N Đir Thôn Đắk Pri, Xã Nâm N’Đir, Huyện Krông Nô
Điện thoại: 582601
642113 Điểm BĐVHX Đăk Mâm Thôn 8, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô
Điện thoại: 584802
Mã bưu điện Krông Nô, Đắk Nông
2 (40%) 2 votes
Bình luận của bạn