Mã bưu điện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Đạ Huoai thuộc tỉnh Lâm Đồng: Đạ Huoai, Đạm Ri, Madaguôil, Đạm Ri, Đạ Oai, Hà Lâm, Đạ Ploa, Đạ Tồn, Đòan Kết, Phước Lộc, Bưu cục văn phòng Đạ Huoai

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
675800 Bưu cục cấp 2 Đạ Huoai Sô´02, Khu 3, Thị Trấn Ma Đa Gui, Huyện Đạ Huoai
Điện thoại: 3874333
675820 Bưu cục cấp 3 Đạm Ri Khu 2, Thị Trấn Đạ M’Ri, Huyện Đạ Huoai
Điện thoại: 3876500
675910 Điểm BĐVHX Madaguôil Thôn 1, Xã Ma Đa Gui, Huyện Đạ Huoai
Điện thoại: 3874717
675860 Điểm BĐVHX Đạm Ri Thôn 2, Xã Đạ M’Ri, Huyện Đạ Huoai
Điện thoại: 3876757
675890 Điểm BĐVHX Đạ Oai Thôn 4, Xã Đạ Oai, Huyện Đạ Huoai
Điện thoại: 3874716
675870 Điểm BĐVHX Hà Lâm Thôn 3, Xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai
Điện thoại: 3876817
675850 Điểm BĐVHX Đạ Ploa Thôn 3, Xã Đạ P’Loa, Huyện Đạ Huoai
Điện thoại: 3876929
675880 Điểm BĐVHX Đạ Tồn Thôn 2, Xã Đạ Tồn, Huyện Đạ Huoai
Điện thoại: 3874992
675840 Điểm BĐVHX Đòan Kết Thôn 2, Xã Đoàn Kết, Huyện Đạ Huoai
Điện thoại: 3876060
675936 Điểm BĐVHX Phước Lộc Thôn Phước Lạc, Xã Phước Lộc, Huyện Đạ Huoai
Điện thoại: 3876400
675810 Bưu cục văn phòng Đạ Huoai Khu 1, Thị Trấn Ma Đa Gui, Huyện Đạ Huoai
Điện thoại: 3876400
Mã bưu điện Đạ Huoai, Lâm Đồng
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn