Mã bưu điện Đà Lạt, Lâm Đồng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng, bao gồm: Đà Lạt, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Cầu Đất, Đại lý bưu điện Hòang Văn Thụ 2, Đại lý bưu điện Phan Đình Phùng 1, Thái Phiên, Đa Thiện, Tà Nung, Xuân Thọ, Đại lý bưu điện Xô Viết Nghệ Tỉnh, Tự Phước, Bưu cục văn phòng Lâm Đồng, Trần Phú, Quang Trung, Hòm thư Công cộng hộp thư công cộng, Hòm thư Công cộng HTCC, Hòm thư Công cộng HTCC, Trung tâm hành chính tỉnh, Bưu cục văn phòng Đà Lạt, Bưu cục văn phòng Bưu Điện tỉnh Lâm Đồng, KHL Đà Lạt, Phù Đổng Thiên Vương

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
670000 Bưu cục cấp 1 Đà Lạt Sô´2, Đường Lê Đại Hành, Phường 1, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 3822586
671640 Bưu cục cấp 3 Phan Đình Phùng Sô´38, Đường La Sơn Phu Tử, Phường 6, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 3822611
671300 Bưu cục cấp 3 Phan Chu Trinh Sô´A18, Đường Phan Chu Trinh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 3820049
672150 Bưu cục cấp 3 Cầu Đất Thôn Trường Xuân 2, Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 3838664
672040 Đại lý bưu điện Hòang Văn Thụ 2 Sô´2, Đường Hòang Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 3540461
671544 Đại lý bưu điện Phan Đình Phùng 1 Sô´57, Đường Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 3816245-3816247
671440 Bưu cục cấp 3 Thái Phiên Đường Thái Phiên, Phường 12, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 3585527
671461 Điểm BĐVHX Đa Thiện Sô´200, Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 3834113
672030 Điểm BĐVHX Tà Nung Thôn 2, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 3852544
671290 Điểm BĐVHX Xuân Thọ Thôn Đa Lộc, Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 3593470
671940 Đại lý bưu điện Xô Viết Nghệ Tỉnh Sô´33b, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 3571096
671275 Điểm BĐVHX Tự Phước Sô´99, Đường Quốc Lộ 20, Phường 11, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 3580031
670900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Lâm Đồng Sô´14, Đường Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 02633823485
671040 Bưu cục cấp 3 Trần Phú Sô´06, Đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 3532728
671394 Bưu cục cấp 3 Quang Trung Sô´14, Đường Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 3828366
671610 Hòm thư Công cộng hộp thư công cộng Sô´cầu th chợ, Đường Khu Hòa Bình, Phường 1, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 3828366
671074 Hòm thư Công cộng HTCC Sô´25, Đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 3828366
672215 Hòm thư Công cộng HTCC Sô´1, Thôn Trạm Hành 1, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 3828366
671090 Bưu cục cấp 3 Trung tâm hành chính tỉnh Sô´36, Đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 3828366
671230 Bưu cục văn phòng Đà Lạt Sô´12, Đường Phó Đức Chính, Phường 9, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 0633822351
671220 Bưu cục văn phòng Bưu Điện tỉnh Lâm Đồng Sô´14, Đường Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 0633822351
671420 Bưu cục cấp 3 KHL Đà Lạt Sô´14, Ngõ 9, Đường Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 0633828366
671530 Bưu cục cấp 3 Phù Đổng Thiên Vương Sô´61, Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 0633828366
Mã bưu điện Đà Lạt, Lâm Đồng
2.7 (53.33%) 3 votes
Bình luận của bạn