Mã bưu điện Đan Phượng, Hà Nội

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Đan Phượng thuộc tỉnh Hà Nội, bao gồm: Đan Phượng, Đồng Tháp, Thọ An, Trung Châu, Phương Đình, Thượng Mỗ, Bến Xe Phùng, Tân Hội, Tân Lập, Liên Trung, Liên Hà, Hồng Hà, Thọ Xuân, Song Phượng, Hạ Mỗ, Liên Hồng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
153300 Bưu cục cấp 2 Đan Phượng Sô´0, Đường 32, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng
Điện thoại: 024.33639514
153520 Điểm BĐVHX Đồng Tháp Sô´0, Thôn Bãi Tháp, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng
Điện thoại: 886208
153450 Bưu cục cấp 3 Thọ An Sô´0, Thôn Đông Hải, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng
Điện thoại: 0946531275
153460 Điểm BĐVHX Trung Châu Sô´0, Thôn 7, Xã Trung Châu, Huyện Đan Phượng
Điện thoại: 886204
153500 Điểm BĐVHX Phương Đình Sô´0, Thôn Địch Trung, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng
Điện thoại: 886203
153380 Điểm BĐVHX Thượng Mỗ Sô´0, Thôn Đại Phú, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng
Điện thoại: 886206
153310 Bưu cục cấp 3 Bến Xe Phùng Sô´0, Đường 32, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng
Điện thoại: 886206
153350 Bưu cục cấp 3 Tân Hội Sô´0, Thôn Thuý Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng
Điện thoại: 024.39993579
153360 Điểm BĐVHX Tân Lập Sô´0, Thôn Đan Hội, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng
Điện thoại: 631280
153440 Điểm BĐVHX Liên Trung Sô´0, Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng
Điện thoại: 631610
153430 Điểm BĐVHX Liên Hà Sô´0, Thôn Đoài, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng
Điện thoại: 631276
153410 Điểm BĐVHX Hồng Hà Sô´0, Thôn Bá Nội, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng
Điện thoại: 886677
153480 Điểm BĐVHX Thọ Xuân Sô´0, Thôn ( Cụm Dân Cư Số 3 ), Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng
Điện thoại: 886155
153330 Điểm BĐVHX Song Phượng Sô´0, Thôn Tháp Thượng, Xã Song Phượng, Huyện Đan Phượng
Điện thoại: 886207
153400 Điểm BĐVHX Hạ Mỗ Sô´0, Thôn Hạ Mỗ, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng
Điện thoại: 886205
153424 Điểm BĐVHX Liên Hồng Sô´0, Thôn Tổ, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng
Điện thoại: 633431
Mã bưu điện Đan Phượng, Hà Nội
3.8 (76.67%) 6 votes
Bình luận của bạn