Hà Nội

Mã bưu điện và bưu chính (Zipcode/ Postal Code) của Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh (TPHCM) và các tỉnh khác của Việt Nam. Mã bưu điện Hà Nội được yêu cầu khi bạn đăng ký tài khoản trên các forum hay trang web của Mỹ hoặc các nước khác trong các ô nhập dữ liệu có một chỗ yêu cầu bạn phải nhập mã bưu điện (mã bưu chính) hay còn gọi là Postal Code thì mới có thể hoàn thành việc điền thông tin để cho phép bạn đăng ký vào hệ thống của họ.